Tag: tranh Bờ Cát Trắng

Tranh Đồng Hồ – Bờ Cát Trắng

Một màu nước biển xanh ngắt, một bờ cát trắng trải dài làm nền cho chú sao biển nổi bật. Cảnh vật chỉ có thế,