Tag: Mỹ Nhân Tóc Đen

Tranh thêu chữ thập Mỹ Nhân Tóc Đen

Kit không in sẵn. Hàng thiết kế. Sản phẩm gồm: kim, chỉ, aida trắng 11ct kẻ ô sẵn (không in), sơ đồ hướng dẫn thêu